Určitě jste již slyšeli o revolučním nástroji umělé inteligence, který se nazývá Chat GPT. Od prosince loňského roku, kdy se zpřístupnil veřejnosti, o něm mluví a píše celý internet. Stal se řádově nejrychleji rostoucí internetovou službou na světě. Získal 1 milion uživatelů během jednoho týdne od svého spuštění. Co je tento nástroj zač? Jak funguje a jak byste jej mohli využít ve svém obsahovém marketingu?

Chat GPT a co to je?

Jedná se velmi výkonný a flexibilní jazykový model, který byl vytvořený společností OpenAl. Zjednodušeně řečeno je chat GPT umělá inteligence, která umí nejen česky, a dá se využít například na odpovědi na pokročilé otázky, vytvoření textů a článků. Díky tomuto nástroji je uživatel schopen drasticky zvýšit efektivitu své práce. 

A jeho využití?

Chat GPT se skvěle hodí například na:

  • Smysluplné odpovídání na vaše otázky
  • Generování textů, popisků k produktům, nebo dokonce celých článků
  • Zkracování dlouhých textů do krátkých shrnutí
  • Překlad do jiných jazyků
  • Personalizace e-mailů na základě dat o uživateli

Tento nástroj se od většiny počítačových programů liší tím, že pracuje na základě co nejpřesnějších instrukcí, které musíme zadat velmi specifickým způsobem. Díky technologii, která stojí za GPT, však přesně rozumí tomu, na co se ptáte. Může vám tak poskytnout odpovědi na vaše otázky a požadavky. 

Nejlepší, co můžete udělat, je popřemýšlet, jakým činnostem se věnujete v rámci svých běžných pracovních dní. Následně se zamyslete a řekněte, které z nich byste mohli polo automatizovat pomocí GPT.

 

Obsahový marketing a SEO – ano x ne?

Určitě ano. Chat GPT umožňuje velmi jednoduše a rychle vytvářet osnovy článků a dokonce na jejich základě psát samotný obsah. To může až 10x zvýšit produktivitu vašeho týmu. V dobrých rukách se z něj stane praktický pomocník v řadě různých odvětví.

Například zkušený SEO specialista nebo Copywriter jej mohou využít pro podrobnější analýzu daného tématu. Pomocí umělé inteligence zvládnete zpracovat projekt podrobněji a v mnohem větším objemu, což je pro klienty velké plus. 

 

V čem vám dokáže tedy užívání GPT pomoct?

  1. Tvorba metadat
  2. Analýza klíčových slov
  3. Tvorba návrhu na interní prolinkování
  4. Copywriting
  5. Osnova pro články

 

Každý nástroj má své ALE…

Je třeba si uvědomit, že Chat GPT je stále jen umělá inteligence bez lidského faktoru, která umí poskládat informace dohledatelné na internetu do smysluplných vět. A umí to tak skvěle, že vám klidně zalže nebo si náhodně domyslí obsah, aniž byste to poznali. Proto je zapotřebí být obezřetní, co se týče pravdivosti.

Některé odpovědi navíc může generovat tak dlouhé, že je utne v půlce věty. Na závěr se tedy nedozvíte informace, které mohou být nejdůležitější. 

Unikátnost a duševní vlastnictví textů je velkým tématem ve světě generativní umělé inteligence. Chat GPT byl vyvinut tak, že se snaží být nápomocný, pravdomluvný, neškodný a vyhýbá se negativitě. Nezískáte z něj odpovědi na sexuální témata, návody na nelegální činnost nebo hate-speech. To se určitě v budoucnu nezmění. Čím dál mocnější umělá inteligence bude svými autory spíše čím více omezována.

Z toho vyplývá, že články mohou místy postrádat charakter, vtip, vyhraněnost nebo nějakou vlastní argumentaci. Je tedy zapotřebí zapojit do umělé inteligence lidský faktor a nespoléhat se pouze na nového a šikovného pomocníčka.